Οι γονείς θυσιάζονται, οι εκπαιδευτικοί βασανίζονται και οι μαθητές πετάνε αετό!!! Είναι δυνατόν;

Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων στο Σχολικό Περιβάλλον σημαίνει: